Kocaeli Derince Belediyesi’nden Satılık Arsa

08 Mart 2016
PAYLAŞ
Kocaeli Derince Belediyesi’nden Satılık Arsa

Derince Belediyesi 24 bin 788 metrekarelik arsasını 24 milyon 778 bin 580 TL'ye satışa çıkarmaya hazırlanıyor...

Derince Belediyesi mülkiyeti kendisine ait Yenikent mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 24 bin 778 metrekare büyüklüğe sahip olan arsanın muhammen bedeli 24 milyon 778 bin 580 TL olarak belirlendi.

İhale 22 Mart 2016 tarihinde saat 10:30'da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görebilir ve 500 TL karşılığında satın alabilir.

derince

a) Gerçek Kişilerden;

1) Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği
2) Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl)
3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu (Asıl)
4) Katılımcı tarafından imzalı şartname
5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
6) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi
7) İkametgah senedi
8) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Asıl)
9) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl).

b) Tüzel Kişilerden;

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl)
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2016 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl)
3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
4) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl)
5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi (Asıl)
6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu (Asıl)
7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi
8) Katılımcı tarafından imzalı şartname
9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı
10) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


"Kocaeli Derince Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap