Körfez Belediyesi’nden Satılık Arsa

Kocaeli Körfez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

20 Şubat 2016
Körfez Belediyesi’nden Satılık Arsa

Körfez Belediyesi Güney mahallesindeki arsasını 5 milyon 590 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Kocaeli Körfez Belediyesi Güney mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 2556 ada 3 parselde yer alan söz konusu arsa 3 bin 727,11 metrekare alana sahip.

Muhammen bedeli 5 milyon 590 bin 665 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 2 Mart 2016 tarihinde saat 15:00'da Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda encümen huzurunda gerçekleşecek.

körfez

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini 5 bin TL karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin etmeleri gerekiyor. İsteklilerin ihale tekliflerini en geç ihale günü saat 14:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vermeleri gerekiyor.

İhale katılacaklardan istenen belgeler;

1) Katılımcının kanuni ikametgahı, (Türkiye’de Tebligat için adresi-İkametgah Belgesi
2) Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli),
3) İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,
4) Dosya (şartname bedeli makbuzu)
5) Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye borcu yoktur belgesi
6) Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
7) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
8) Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)
9) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
10) Teklif mektubunu havi iç zarf.(mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)
11) Geçici teminat yatırdığına dair makbuzHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Sel riski yeşil çatılarla azalacak

Sel riski yeşil çatılarla azalacak

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, yeşil çatılar hakkında yaptığı açıklamada bu uygulam

21 Temmuz 2017


Hazine ve kamu taşınmazlarında kiralama şartları değişti

Hazine ve kamu taşınmazlarında kiralama şartları değişti

Maliye Bakanlığı’nın Devlete ait olan hazine ve kamu taşınmazlarının 49 yıllığına kiralamalarda yapt

21 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat