Konut Dokunulmazlığı Nedir?

30 Aralık 2015
PAYLAŞ
Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsniz…

Konut dokunulmazlığı nedir sorusu anayasanın 21.maddesine göre şöyle tanımlanmıştır; “Kimsenin konutu dokunulmaz.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. “

KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ CEZASI
-Anayasaya göre bir kimsenin konutuna ya da konutun eklentilerine ev sahibinin izni olmadan giremez. Ya da ev sahibinin rızası ile giren fakat girdikten sonra çıkmayan kişi ev sahibinin şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılıyor.

-Suç tehdit kullanmak suretiyle gece işlenmişse suçun sezası 1 yıldan başlıyor 3 yıla kadar çıkıyor.
-İşyeri ve eklentilerine iş yerinin izni olmadan girilmesi durumunda, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanıyor.

-Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, ceza uygulanmıyor. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekiyor.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Konut Dokunulmazlığı Nedir?" haberine ait yorum yok

Yorum Yap