Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Arsasını Satışa Çıkarıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Selçuklu Dikilitaş mevkinde yer alan arsayı 3 milyon 800 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor...

11 Mayıs 2016
Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Arsasını Satışa Çıkarıyor Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Selçuklu Dikilitaş mevkinde yer alan arsayı 3 milyon 800 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsayı 24 Mayıs 2016 Salı günü saat 15:00’da satışa çıkarıyor.

Selçuklu Dikilitaş’ta bulunan 3 bin 592,29 metrekare arası 3 milon 800 bin TL muhammen bedel ile satışa sunulacak.

İHALE DETAYLARI
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2 - İhale, 24.05.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
4 - İsteklilerin, 24.05.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
5.2 Tebligat için adres beyanı,
5.3 Gerçek kişi olması halinde:
5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
5.3.2 İmza beyannamesi,
5.4 Tüzel kişi olması halinde:
5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
5.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
5.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
5.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Greenist'te Kurban Bayramı'na özel yüzde 12 indirim fırsatı başladı

Greenist'te Kurban Bayramı'na özel yüzde 12 indirim fırsatı başladı

Basın Ekspres-Güneşli’de yükselen Greenist projesi, ev sahibi olmak isteyenler için Kurban Bayramı’n

17 Ağustos 2017


Atmaca Grup’tan Bahçeşehir Göleti tartışmalarına açıklama geldi

Atmaca Grup’tan Bahçeşehir Göleti tartışmalarına açıklama geldi

Bahçeşehir Göleti yakınında inşa edilen Bahçeşehir Atmaca projesiyle tartışmaların odağı haline gele

17 Ağustos 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat