Konya Selçuklu Belediyesi’nden Satılık Arsa

22 Nisan 2016
PAYLAŞ
Konya Selçuklu Belediyesi’nden Satılık Arsa

Konya Selçuklu Belediyesi Hocasinan'da konut imarlı arsasını 98 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Selçuklu Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Hocacihan'da konut alanı imarlı arsa 117 bin 886 metrekare alana sahip. 42480 ada 5 parselde kayıtlı olan arsanın muhammen bedeli 98 milyon TL olarak belirlendi.

Ödemesi 24 taksitle yapılacak olan Selçuklu Hocacihan arsasının ihalesi 5 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 14:00'da Selçuklu Belediyesi encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

selçuklu

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) İç Zarf:
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
B) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d) Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi
g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
d) Noter tasdikli imza sirküleri
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi
g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2016 yılı-Tüzel kişi )
C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


"Konya Selçuklu Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap