Körfez Belediye Başkanlığı’ndan Kiracılı Satılık Bina

Körfez Belediye Başkanlığı, içinde belediyenin kiracısı bulunan binalı arsayı satışa çıkarıyor. İhale 27 Temmuz’da yapılacak...

15 Temmuz 2016
Körfez Belediye Başkanlığı’ndan Kiracılı Satılık Bina Körfez Belediye Başkanlığı, içinde belediyenin kiracısı bulunan binalı arsayı satışa çıkarıyor. İhale 27 Temmuz’da yapılacak...

Körfez Belediye Bakşanlığı, Atalar’da içinde belediyenin kiracısı bulunan binayı arsası ile birlikket 27 Temmuz’da satışa çıkarıyor.Kira süresi 2019’a kadar. 2016 yılı için aylık 44 bin 884 dolar kira bedeli geliyor. Kira bedeli ise TL olarak ödeniyor.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale Kocaeli Körfez Belediyesi hizmet binası encümen salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İHALE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerde aranacak belgeler:
- İÇ ZARF:
1 - İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B - DIŞ ZARF:
1 - Katılımcının kanuni ikametgâhı, (Türkiye’de Tebligat için adresi - İkametgah Belgesi
2 - Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli),
3 - İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,
4 - Dosya (şartname bedeli makbuzu)
5 - Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye BORCU YOKTUR belgesi
6 - Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
8 - Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)
9 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
10 - Teklif mektubunu havi iç zarf.(mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)
11 - Geçici teminat yatırdığına dair makbuz
Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü (27/07/2016) saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü (27/07/2016) saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum