Körfez Belediyesi’nden 21 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Kocaeli Körfez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

07 Kasım 2015
Körfez Belediyesi’nden 21 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Körfez Belediyesi Atalar Mahallesi'nde yer alan 13 bin 638 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor...

körfez

Körfez Belediyesi Körfez'de Atalar mahallesinde bulunan 13 bin 638 metrekarelik arsasını 18 Kasım saat 15:00'da satışa çıkarıyor. Yukarıda özellikleri belirtilen arsanın üzerinde Körfez Belediyesi'nin kiracısı bulunuyor. Kira süresi 2017 yılına kadar sürecek olup kira bedeli 30.000.00 USD + KDV’dir. En son kira bedeli Ekim ayında ödenmiş olup daha öncesinde kira borcu bulunmamaktadır.

Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile 18 Kasım 2015 tarihinde saat 15:00'da Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda gerçekleşecek.

İhaleye katılmak isteyenler için gerekli belgeler;
A - İÇ ZARF:
1 - İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B - DIŞ ZARF:
1 - Katılımcının kanuni ikametgâhı, (Türkiye’de Tebligat için adresi-İkametgah Belgesi
2 - Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli),
3 - İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,
4 - Dosya (şartname bedeli makbuzu)
5 - Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye BORCU YOKTUR belgesi
6 - Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
8 - Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)
9 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
10 - Teklif mektubunu havi iç zarf.(mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)
11 - Geçici teminat yatırdığına dair makbuz
Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü (18/11/2015) saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 10.000 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü (18/11/2015) saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.