Kütahya Ilıca Kaplıcaları İhaleye Çıkıyor

04 Mart 2016
PAYLAŞ
Kütahya Ilıca Kaplıcaları İhaleye Çıkıyor

Kütahya Belediyesi Ilıca Kaplıcaları'nda iki katlı hamam ve havuz yapımını ve 19 yıllığına işletilmesini ihaleye çıkarıyor...

Kütahya Belediyesi  Avdan Köyü, Ilıca Mevkii, I24D17A1C pafta, 130 ada, 22 parselde kayıtlı olan Ilıca Kaplıcaları'nda planda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alandaki mevcut yapıyı yıktırarak yerine 2 bin 562 metrekarelik iki katlı hamam, açık havuz ve çevre düzenlemesi yapımı ve 19 yıllığına işletilmesi işini kira karşılığı inşaat modeliyle ihaleye çıkarıyor.

Kütahya kira karşılığı inşaat ihalesi 17 Mart 2016 perşembe günü saat 14:00'da Kütahya Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. İhaleye dair şartname mesai günü ve saatleri içerisinde Kütahya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden görülebilir.

İşin muhammen bedeli KDV hariç 3 milyon TL olarak belirlendi. (İnşaat süresince (20 ay) Aylık Kira Bedeli 1.000,00.-TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl)
j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,


"Kütahya Ilıca Kaplıcaları İhaleye Çıkıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap