Lüleburgaz Belediyesi’nden 17 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Kırklareli Lüleburgaz'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

08 Şubat 2016
Lüleburgaz Belediyesi’nden 17 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Lüleburgaz Belediyesi 45 bin 24 metrekarelik arsasını 17 milyon 110 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Lüleburgaz Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 45 bin 24 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Lüleburgaz 8 Kasım mahallesinde 1286 ada 3 parselde yer alan arsanın muhammen bedeli 17 milyon 110 bin TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 15 Mart 2016 Salı günü saat 14:30'da Lüleburgaz Belediyesi encümen salonunda yapılacak. İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 15 Mart 2016 günü saat 12:30'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü posta ile göndermeleri gerekiyor.

İhaleye ilişkin şartname 250 TL karşılığında mesai saatleri içerisinde Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale servisinden satın alınabilir. İhaleye katılacakların yüzde 3 oranında geçici teminat bedelini belediye veznesine ya da Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi TR 19 0001 5001 5800 7260518955 nolu hesaba yatırmaları gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Teklif Mektubu
Teklif mektupları muhammen bedelden az olmamak üzere şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ile eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
- Şartnamenin alındığına dair makbuz ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
- Gerçek kişi olması halinde; nüfus müdürlüğünden onaylanmış nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
- Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi, yasal ikametgah
- Teklif vermeye yetkili olduğun gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
- Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)
- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Ankara Etimesgut’ta hemen teslim olanağı sunan Akın 688 Eryaman projesi 155 bin TL’ye ev sahibi olma

19 Eylül 2017


TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, sıfır eve geçişlerde en düşük oranın temmuz ve ağu

19 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat