Maltepe Belediyesi’nden 39.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa

27 Kasım 2015
PAYLAŞ
Maltepe Belediyesi’nden 39.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Maltepe Belediyesi toplam muhammen bedeli 39 milyon 428 bin 295 TL olan 2 arsasını satışa çıkarıyor...

Maltepe Belediyesi, Aydınevler ve Zümrütevler mahallelerinde yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların ihalesi 10 Aralık 2015 tarihinde Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi No: 292 adresindeki, Maltepe Belediyesi Hizmet Binasının 7. Katındaki Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

maltepe

İhaleye katılacak kişilerin 9 Aralık saat 16:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak, ihale şartnamesini bin TL karşılığında almaları gerekiyor. İhale teklif zarfları ihale günü saat 14:00'da Encümen Başkanlığı'na verilecek.

İhaleye katılmak için gerekli belgeler

Gerçek kişiler için
- Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair, Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti
- Vekil ile temsil ediliyor ise Noter tasdikli vekaletname,
- Geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırdığını gösterir makbuz,
- Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
- İhaleye katılacaklar, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi diğer belgelerle birlikte ihale saatinde ihale komisyonuna vermek zorundadır.
- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

Tüzel kişiler için
- İstekli Tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
- Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi
- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi

Ortak girişim olması halinde

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden, yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


"Maltepe Belediyesi’nden 39.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap