Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük İmar Planı Askıya Çıktı

21 Nisan 2016
PAYLAŞ
Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük İmar Planı Askıya Çıktı

Maltepe Başıbüyük ve Küçükyalı imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. Söz konusu plan 30 günün sonunda 20 Mayıs 2016 tarihinde askıdan inecek...

Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük mahalleleri 1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 1586 adaları kapsayan imar planı değişikliği askıya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişiklileri 21 Nisan 2016 tarihinde askıya çıkmış olup, 30 günlük askıda bekleme süresi sonrasında 20 Mayıs 2016 tarihinde askıdan inecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı ve Başıbüyük Mahalleleri, 1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 1586 adalar muhtelif parsellere ile tescil harici alanlardan oluşan planlama alanına İlişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi uyarınca NİP-19024 ve UİP-19025 plan işlem numaraları ile 18.04.2016 tarihinde re’sen onaylanmıştır. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 21.04.2016-20.05.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır."


"Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük İmar Planı Askıya Çıktı" haberine ait yorum yok

Yorum Yap