Manavgat Belediyesi'nden Ilıca'da Satılık Arsalar

Manavgat Belediyesi 9 adet arsasını 7 milyon 990 bin 322 TL'ye satışa çıkardı...

19 Ağustos 2016
Manavgat Belediyesi'nden Ilıca'da Satılık Arsalar Manavgat Belediyesi 9 adet arsasını 7 milyon 990 bin 322 TL'ye satışa çıkardı...

Manavgat Belediyesi 8 adet Ilıca'da ve 1 adet Sarılar'da olmak üzere toplam 9 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların muhammen bedeli 7 milyon 990 bin 322 TL olarak belirlendi.

Arsaların ihalesi 10:00 ile 12:40 saatleri arasında Manavgat Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. İhale 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Noter tasdikli imza sirküsü
- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış Noter tasdikli imza sirküsü
- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge
- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu
- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.