Mardin Defterdarlığı'ndan Satılık Arsa

13 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Mardin Defterdarlığı'ndan Satılık Arsa
Mardin Defterdarlığı Artuklu'da yer alan 10 bin 779 metrekarelik arsa 2.4 milyon TL'ye satışa çıkıyor...

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Mardin Artuklu'da Acar mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 10 bin 779 metrekare alana sahip olan arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmış durumda.

131 ada 1 parselde kayıtlı olan arsanın tahmini satış bedeli 2 milyon 425 bin 500 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 24 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:30'da Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası'nda yapılacak.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

"Mardin Defterdarlığı'ndan Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap