Menteşe Belediyesi 3.8 milyon TL’lik arsasını satıyor

Muğla Menteşe Belediyesi’ne bağlı Akçaova Mahallesi Merdivenli mevkiinde konumlanan arsa satışa çıkarılacak.

03 November 2017
Menteşe Belediyesi 3.8 milyon TL’lik arsasını satıyor Muğla Menteşe Belediyesi mülkiyetleri arasında yer alan Akçaova Mahallesi Merpenli mevkiinde konumlanan arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu taşınmazın ihalesi 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Arsanın toplam muhammen bedeli ise 3 milyon 865 bin TL olarak açıklandı.

TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:

1 - Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı l ad. Taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 15.11.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

4 - İhaleye katılacak iştirakçilerin ve de taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; İstenen belgelerle birlikte, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15.11.2017 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığı teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b) Nüfus Cüzdanı Sureti,
c) İkametgâh Belgesi,
d) Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,
e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,
f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

6 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzını ve sonucunu itiraz edemezler.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum