Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

19 Şubat 2016
PAYLAŞ
Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

Mersin Mezitli Belediyesi mülkiyetindeki 2 arsayı 3 Mart 2016’da ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Mersin Mezitli Belediyesi mülkiyetindeki 2 adet arsayı 3 Mart 2016’da “Kapalı teklif usulü” ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını en geç 3 Mart saat 12:00’a kadar ihale komisyon başkanlığına vermeleri gerekiyor. Saat 12:00’dan sonra yapılacak olan müracaatlar kabul edilmiyor.

MERSİN MEZİTLİ

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
• Teklif mektubu,
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
• İkametgah belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname,
• %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,
• İmza sirküsü (noterden),
• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz,
• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)
• Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarak da, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
• Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.
• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap