Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık Arsa

11 Aralık 2015
PAYLAŞ
Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık Arsa

Mezitli Belediyesi mülkiyeti kendine ait 2 arsasını 24 Aralık'ta satışa çıkarıyor...

Mezitli Belediyesi mülkiyeti kendine ait 2 arsasını satışa çıkarıyor. Eski mezitli mahallesinde yer alan 6 bin 255 metrekarelik arsa 2 milyon 502 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. Merkez mahallesinde yer alan 4 bin 524 metrekarelik arsa 4 milyon 575 bin TL muhammen bedelle satışa sunuluyor.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 24 Aralık 2014 tarihinde saat 14:30'da ve 15:30'da gerçekleşecek. İhale Mezitli Belediyesi Hizmet Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacak. İhaleye katılacak kişiler ihale şartnamesini bin TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde satın alabilirler.

mezitli

İhaleye katılacak kişilerden istenilen belgeler

- Teklif mektubu,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- İkametgah belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
- Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname
- %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,
- İmza sirküsü (noterden)
- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
- Şartnameyi satın aldığına dair makbuz
- Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)
- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarakta, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
- Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evrakla ara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
- Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.
- 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.


"Mersin Mezitli Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap