Miras İntikali Nedir?

08 Mayıs 2015
PAYLAŞ
Miras İntikali Nedir?

Miras, bir kuşağın kendisinden sonra gelen kuşağa aktardığı mal, mülk, para ve hakların tamamıdır.

Miras, bir kuşağın kendisinden sonra gelen kuşağa aktardığı mal, mülk, para ve hakların tamamıdır. Hayatını kaybeden kişinin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara dağıtılması gerekmektedir. Peki, miras intikali nedir ve nasıl yapılır?

Miras İntikali Nedir?

Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara dağıtılması mirasçılık oranlarında belirlendiği şekilde paylaştırılıyor.

Miras intikali işlemini gerçekleştirmek için, mirasçıların kendilerine intikal eden gayrimenkullerin mirasçısı olduklarını ispatlamaları gerekmektedir. Bunun için ya mahkemeye başvurarak ya da noterden veraset belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.

Veraset belgesi, hayatını kaybeden kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirten belge olarak nitelendirilmektedir. Peki, veraset belgesi alındıktan sonra ne yapılır? Miras intikali nasıl yapılır?

Miras intikal işlemleri için gerekli belgeler;

- İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,

- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,

- İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,

- Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.

- Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği

- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,

- Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası.


"Miras İntikali Nedir?" haberine ait yorum yok

Yorum Yap