Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 2015

Mirasbırakan, miras taksim sözleşmesi ile mülklerin tamamını veya bir bölümünün haklarını devredebiliyor. İşte miras taksim sözleşmesi örneği 2015 ...

08 Mayıs 2015
Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 2015

Mirasbırakan, miras taksim sözleşmesi ile mülklerin tamamını veya bir bölümünün haklarını devredebiliyor. İşte miras taksim sözleşmesi örneği 2015 ...

Miras taksim sözleşmesi örneği ile miras bırakacak kişi miras ilan ettiği mülklerinin tamamını ya da belli bir bölümünü sözleşme yapılan kişiye veya üçüncü şahıslara bırakabiliyor. Bu da miras taksim sözleşmesi ile yapılıyor. İşte miras taksim sözleşmesi örneği 2015 ...

Miras taksim sözleşmesi yapıldıktan sonrasında da mirası bırakacak kişi, mülkleri üzerindeki hakkını korur fakat miras taksim sözleşmesi ile konulan yükümlülüklere uymayan bir durum oluştuğunda yani ölüme bağlı tasarruflara ya da bağışlamalar konusunda sözleşme sonucunda miras bırakılan kişi olan taraflara itiraz hakkı doğar.

Miras taksim sözleşmesi yapabilmenin de bazı koşulları var. Bunlardan biri ayırt edebilme gücüne sahip olmak diğeri ergin olmak, bir diğeri ise kısıtlı bulunmamak gerekiyor.

Miras Taksim Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras taksim sözleşmesinin tarafları, maruzatlarını resmi memura aynı zamanda bildirmeli ve miras taksim sözleşmesi memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

İşte resmi dairelerde geçerli olacak miras taksim sözleşmesi örneği 2015 :

Miras taksim sözleşmesi örneği 2015

TARAFLAR :
......................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

……...........……..” devreden “,
……............…….” devralan ” olarak anılacaktır.

KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../2015 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.

Devreden                                                                                                                         Devralan

-

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 2015

-

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 2015 indir

Yukarıda yer alan miras taksim örneği 2015 geçerliliğini korumakta olup, resmi dairelerce kabul görmektedir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konut kredisiyle ev almak mı yoksa kirada oturmak mı avantajlı?

Konut kredisiyle ev almak mı yoksa kirada oturmak mı avantajlı?

Son yıllarda konut kredisindeki uygun faiz oranlarının görülmesiyle, ''Konut kredisiyle ev almak mı

02 Temmuz 2017


Konut ve Ev alırken nelere dikkat edilmelidir?

Konut ve Ev alırken nelere dikkat edilmelidir?

Konut almaya karar verildikten sonra ileride sıkıntılar çekmemek adına kapsamlı bir araştırmaya gere

01 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat