Muacceliyet Nedir?

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu dahilinde açıklanan muacceliyet nedir? İşte muacceliyet nedir sorusunun yanıtı...

10 Haziran 2015
Muacceliyet Nedir?

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu dahilinde açıklanan muacceliyet nedir? İşte muacceliyet nedir sorusunun yanıtı...

Hukuki bir terim olan muacceliyet, fiili adıyla muaccel olmak, herhangi bir ödemenin vadesinin gelmiş olması anlamına gelmektedir. Muacceliyet, terimsel bir kavram olduğundan gündelik pek kullanılmaz. Borçlu-alacak ilişkilerinin yasal ortamlarında sıklıkla kullanılan muacceliyet, genellikle 'muacceliyet kesbetmek' eylemi ile birlikte kullanılır. Muacceliyet, vade kelimesinin eş değer anlamlısı olan ecel kelimesinden türemiştir.

Kısa bir tanımlama yapılırsa muacceliyet, peşin ödeme anlamına da denk gelmektedir.

Muacceliyet ile ilgili maddeler, yasalar doğrultusunda Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu açısından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır :

-MADDE 900-

"Aksi kararlaştırılmadıkça; ipotekli borç senedinde yer alan alacak, faizlerin ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda söz konusu tarih itibari ile en az 6 ay öncesinden borçlu ve alacaklının diğer tarafa bildirimle muaccel olur"

Muacceliyet, Borçlar Kanunu kapsamında ise şöyle tanımlanıyor :

"Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur"

Bununla birlikte, 2 yıl süre ile önceki borçlu da devralanla birlikte borçlu olarak sorumlulu alma durumundadır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla özdeştir.Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz.

Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi ise yasal maddeler kapsamında şöyle açıklanıyor :

-MADDE 234-

"Taraflar arasında sözleşme yoksa, satılan alıcının zilyetliğine girince satış bedeli muaccel olur. Faiz istenebileceği konusunda bir teamül varsa veya alıcı maldan ürün ya da diğer verimler elde etme imkanına sahip ise ya da belirli günün geçmesiyle temerrüdün gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın satış bedeline faiz istenebilir"

-

Muacceliyet Nedir?

-

Yukarıda yazılanlar tüketiciler tarafından sıklıkla sorulan muacceliyet nedir sorusunun yanıtı niteliğindedir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ev alıp satacakların dikkatine!

Ev alıp satacakların dikkatine!

Gayrimenkulde başlayan yeni dönemle birlikte evini internetten satanlar çift koldan takip edilecek.

05 Temmuz 2017


Temyiz Nedir?

Temyiz Nedir?

Temyiz, bir mahkeme tarafından alınan kararda usulsüzlük ya da anayasaya aykırılık şüphesi duyulduğu

03 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat