Nevşehir Belediyesi’nden 7.5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

08 Aralık 2015
PAYLAŞ
Nevşehir Belediyesi’nden 7.5 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Nevşehir Belediyesi 2 arsasını 23 Aralık'ta 7 milyon 549 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor...

Nevşehir Belediyesi İbrahimpaşa mahallesinde yer alan 7 bin metrekarelik ve Bekdik mahallesinde yer alan 4 bin 625 metrekarelik 2 arsasını satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedelleri 7 milyon 549 bin 926 TL olan iki arsada imar planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüküyor.

Satışa söz konusu arsalar 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 14:00'da ihale edilecek. Satış ihalesi Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek. Tahmini bedel üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminat alınacak. İhale şartnamesi ise mesai saatleri içinde Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 200 TL bedelle alınabilir.

nevşehir ihale

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
- Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
- İmza sirküleri vermesi
* Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
* Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
* Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
- Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.


"Nevşehir Belediyesi’nden 7.5 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap