Onikişubat Belediyesi Vali Saim Çotur Kaplıcası’nı Kiraya Çıkarıyor

Kahramanmaraş Onikişubat'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

09 Mart 2016
Onikişubat Belediyesi Vali Saim Çotur Kaplıcası’nı Kiraya Çıkarıyor

Onikişubat Belediyesi Vali Saim Çotur Kaplıcası'nı 3 yıllığına kiraya çıkarıyor...

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Ilıca mahallesinde yer alan Vali Saim Çotur Kaplıcası'nı 3 yıllığına kiraya verecek. Vali Saim Çotur Kaplıcası kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale 22 mart 2016 salı günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının muhammen bedeli 1 milyon 800 bin TL, geçici teminat bedeli ise 54 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılacakların geçici teminat bedellerini ihaleden önce yatırmaları gerekiyor.

İhaleye dair şartname ve ekleri 250 TL karşılığında Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi'nden alınabilir. Şartname aynı adreste ücretsiz olarak görülebiliyor olup, ihaleye katılacakların ihale şartnamesini alması zorunludur.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) Gerçek kişiler;

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,
- 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,
- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B) Tüzel kişiler;

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuzaslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belgeHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Sel riski yeşil çatılarla azalacak

Sel riski yeşil çatılarla azalacak

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, yeşil çatılar hakkında yaptığı açıklamada bu uygulam

21 Temmuz 2017


Hazine ve kamu taşınmazlarında kiralama şartları değişti

Hazine ve kamu taşınmazlarında kiralama şartları değişti

Maliye Bakanlığı’nın Devlete ait olan hazine ve kamu taşınmazlarının 49 yıllığına kiralamalarda yapt

21 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat