Onikişubat Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa

30 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Onikişubat Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Fatih ve Pınarbaşı mahallesinde yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor...

Onikişubat Belediyesi 2 arsasını açık arttırmayla satışa çıkarıyor.

Arsalardan biri Fatih mahallesi 7946 ada 1 parselde kayıtlı olup, 4 bin 294,10 metrekare alana sahip. Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 1 milyon 824 bin 992 TL, arsa üzerinde yer alan 10 evin bedeli ise 641 bin 314 TL.

Fatih mahallesinde yer alan arsanın ihalesi 16 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00'da Onikişubat Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

İkinci arsa ise Pınarbaşı mahallesi 8397 ada 9 parselde yer alıyor. 3 bin 594,73 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsanın muhammen bedeli 2 milyon 606 bin 179 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 23 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00'da Onikişubat Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge.

"Onikişubat Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap