Pendik Belediyesi'nden 12.5 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Pendik Güzelyalı'da yer alan akaryakıt imarlı arsa 25 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor...

11 Ağustos 2016
Pendik Belediyesi'nden 12.5 Milyon TL'ye Satılık Arsa Pendik Güzelyalı'da yer alan akaryakıt imarlı arsa 25 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor...

Pendik Belediyesi Güzelyalı mahallesinde yer alan akaryakıt imarlı arsasını satışa çıkarıyor. 4499 parselde yer alan arsa bin 252 metrekre büyüklüğü sahip.

Muhammen bedeli 12 milyon 526 bin 700 TL + KDV olan arsanın ihalesi 25 Ağustos'ta yapılacak. İhale saat 11:00'da Pendik Belediyesi Encümen odasında gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye kazanan toplam bedelin yüzde 50'sini peşin kalan kısmını ise 2 taksit şeklinde ödeyebilecek.İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.