Pendik Belediyesi’nden 13.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

17 Şubat 2016
PAYLAŞ
Pendik Belediyesi’nden 13.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Pendik Belediyesi "Akaryakıt Satış, Servis ve Bakım İstasyonu" alanında kalan arsasını satışa çıkarıyor...

Pendik Belediyesi, Güzelyalı mahallesi 0 parsel 4499 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. İmar durumu "Akaryakıt Satış, Servis ve Bakım İstasyonu" olarak gözüken arsanın alanı bin 252,67 metrekare olup, muhammen bedeli 13 milyon 779 bin 370 TL + KDV olarak belirlendi.

Söz konusu arsanın ihalesi 8 Mart 2016 Salı günü saat 10:00'da Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 Pendik/İstanbul adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında gerçekleşecek. İhaleye ait şartname 500 TL bedelle Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

2016 yılı içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olması şartıyla

Gerçek Kişilerden

1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Tüzel Kişilerden

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Ortak Girişimden

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


"Pendik Belediyesi’nden 13.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap