Pendik Belediyesi’nden 2.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa

05 Nisan 2016
PAYLAŞ
Pendik Belediyesi’nden 2.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Pendik Belediyesi Dolayoba'da yer alan arsasını 2 milyon 825 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Pendik Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsa Dolayoba mahallesi 8691 ada 18 parselde yer alan arsanın muhammen bedeli 2 milyon 825 bin 296 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 19 Nisan 2016 Salı günü saat 10:00'da yapılacak. İhale Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 adresinde yer alan Pendik Belediye Binası'nda 5. kattaki Encümen odasında gerçekleşecek.

ihale

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


"Pendik Belediyesi’nden 2.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap