Pendik Belediyesi'nden Güzelyalı'da Satılık Arsa

09 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Pendik Belediyesi'nden Güzelyalı'da Satılık Arsa
Pendik Belediyesi Güzelyalı'da yer alan bin 252 metrekarelik arsasını satışa çıkıyor...

Pendik Belediyesi Güzelyalı mahallesinde yer alan "Akaryakıt" imarlı arsasını satışa çıkarıyor. Arsanın ihalesi 25 Ağustos 2016 günü saat 11:00'da Pendik Belediyesi Encümen odasında gerçekleşecek.

Muhammen bedeli 12 milyon 526 bin 700 TL olarak belirlenne arsanın Max.Taks: 0,15, Max.Kaks: 0,30, Hmax: 2 kat’dır. Arsada proje onayı alınması şartıyla "LPG Otogaz İstasyonu'da yapılabiliyor.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek kişilerden
- İkametgah belgesi,
- Nüfus cüzdan sureti,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- Temsil durumunda;noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Tüzel kişilerden
- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,
- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişimlerden
- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

"Pendik Belediyesi'nden Güzelyalı'da Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap