Pursaklar Belediyesi’nden 7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

31 Aralık 2015
PAYLAŞ
Pursaklar Belediyesi’nden 7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Pursaklar Belediyesi 2 bin 391 metrekarelik arsasını 14 Ocak'ta satışa çıkarıyor...

Ankara Pursaklar Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 2 bin 391 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsanın ihalesi 14 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00'da Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

pursaklar

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler

- İstekli Gerçek Kişi İse:
a- Nüfus cüzdanı fot.
b- Telefon ve varsa fax numarası bildirilecektir.
c- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)
- İstekli Tüzel Kişilik İse:
a- İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b- Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),


"Pursaklar Belediyesi’nden 7 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap