Salihli Belediyesi'nden Satılık Tarım Arazisi ve Arsa

Salihli Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 4 tarım arazisini ve 8 arsasını satışa çıkarıyor...

26 Ağustos 2016
Salihli Belediyesi'nden Satılık Tarım Arazisi ve Arsa Salihli Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 4 tarım arazisini ve 8 arsasını satışa çıkarıyor...

Salihli Belediyesi, Kabazlı mahallesinde 3 adet, Kemer mahallesinde 1 adet olmak üzere 4 tarım arazisini, Dursallı mahallesinde 4 adet, Kemerdamları mahllesinde 3 adet ve Eldelek mahallesin 1 adet olmak üzere 8 arsasını satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu arsa ve arazilerin ihalesi 6 Eylül 2016 tarihinde saat 13:30'da Salihli Belediyesi Encümeni huzurunda gerçekleşecek. İhaleye katılacakların tekliflerini ihale günü saat 10:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.İhaleye katılmak için gereken belgeler;

- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı
- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri.
- Katılımcıya ait imza sirküsü
- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde;
- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


 İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB, Sultangazi’deki 600 metrekare konut ve ticaret imarına sahip arsasını ihale yoluyla satışa çıka

22 Ocak 2018


Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Koz Group imzalı Horizon Life Beytepe Ankara Çankaya’da 675 bin TL’de 4+1 konutlarında hemen teslim

20 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum