Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden 12 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Samsun Atakum'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

14 Ocak 2016
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden 12 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Atakum'daki arsasını satışa çıkarıyor...

Samsun Büyükşehir Belediyesi imar planında “Akaryakıt ve LPG istasyonu” kullanımında bulunan Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parseldeki 2 bin 694,56 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 12 milyon lira, geçici teminatı ise 360 bin lira olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 28 Ocak 2016 tarihinde Perşembe günü saat 15:30'da Samsun Büyükşehir Encümen Toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)
B. Kanuni ikametgâh belgesi,
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E. İmza Sirkülerinin verilmesi,
a)Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,
b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge.
K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.