Samsun Defterdarlığı’ndan Satılık Arsa

Samsun Atakum'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

29 March 2016
Samsun Defterdarlığı’ndan Satılık Arsa

Samsun Defterdarlığı mülkiyetindeki 851,76 metrekare arsayı 2 milyon 442 bn 997 TL muhammen bedel ille satışa çıkarıyor....

Samsun Defterdarlığı, Atakum Mahallesi’nde bulunan 851,76 metrekare arsayı 2 milyon 442 bin 977 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.

İhale 13 Nisan 2016 saat 10:00’da “Açık teklif usulü” ile Kale Mahallesi Sahil Caddesi No: 35 Kat: 6'da bulunan Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

İHALE KATILIM ŞARTLARI
1 - İhaleye Katılacakların;
a) Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir belge (Adres Beyanı),
b) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Geçici teminata ait belge, (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterir süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlar, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabilir.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2016) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
2 - Taşınmaz mal satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, bedelin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile taksitlendirme yapılabilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanacaktır.
3 - Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil), resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
4 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler Ancak Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
5 - Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6 - Satışı yapılacak taşınmaz mala ait şartname mesai saatleri içerisinde Samsun Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.samsundefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Nevşehir Emlak Konutları'nda satışlar sürüyor

Nevşehir Emlak Konutları'nda satışlar sürüyor

Nevşehir Emlak Konutları projesinde kalan son konutlar satışta. İşte fiyat listesi…

02 July 2020


Otopark Yönetmeliği bir kez daha ertelendi

Otopark Yönetmeliği bir kez daha ertelendi

'Her daire için zorunlu bir otopark' düzenlemesinin yürürlüğe girme tarihi ertelendi.

01 July 2020


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum