Sedef Adası İmara Açıldı mı?

25 Aralık 2014
PAYLAŞ
Sedef Adası İmara Açıldı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sedef Adası'nın imara açılmasına ilişkin basında yer alan haberlere açıklık getirdi.

Bakanlık, Sedef Adası'nın imara açıldığı iddiaları doğrultusunda bir dizi açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs 2012 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca yerinde inceleme yapılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 5 Aralık 2012 tarihli kararı ile 14 ada 1 parsel ve 15 ada 1 parsellerle ilgili Tapu Müdürlüğünden takyidatlı tapu bilgileri ve Kadastro Şefliğinden bu parsellere ait uygulama cetvellerinin istenilmesine karar verildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına, şöyle devam edildi:

"10 Mayıs 2012 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 5 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 4 Nisan 2013 tarihli kararı ile söz konusu plan değişikliği teklifinin 1/1000 ölçekli plan teklifi ile birlikte eş zamanlı olarak Komisyona sunulmasına, sit derece değişikliği talebine ilişkin olarak ön değerlendirme raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir. Ancak alanla ilgili herhangi bir ön değerlendirme raporu hazırlanmamıştır"

Açıklamada, "Daha sonra Sedef Adası ile ilgili İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstanbul İcra Satış Birimi'nin 26 Ağustos 2013 kayıt tarihli yazısı ile 15 ada 1 parselin icraen satışı ile ilgili olarak talepte bulunulmuş ancak söz konusu talebe ilişkin herhangi bir komisyon kararı alınmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında, Sedef Adası hakkında basında yayımlanan haber ile ilgili bakanlık bünyesinde adanın imara açılması yönünde herhangi bir kararın alınmadığı kaydedildi.(AA)


"Sedef Adası İmara Açıldı mı?" haberine ait yorum yok

Yorum Yap