• Emlak Haberleri
  • Siirt
  • Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Çarşı İnşaatı İşi İhaleye Çıkıyor

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Çarşı İnşaatı İşi İhaleye Çıkıyor

Siirt Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

22 Mart 2016
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Çarşı İnşaatı İşi İhaleye Çıkıyor

Siirt Üniversitesi, Keze Yerleşkesi'ne öğrenci personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Çarşı Merkezi ve Müştemilatı yaptırıyor...

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Kezer yerleşkesi içerisinde yer alan 3 bin metrekarelik alan üzerinde bin 664,16 metrekare tabanlı öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için; Yap - İşlet-Devret modeliyle 20 (yirmi) yıllık Çarşı Merkezi ve Müştemilatı İrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye çıkarıyor.

Söz konusu arsa Pafta No: M47B02C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’lu 107 bin 300 metrekare yüzölçümüne sahip 44 nolu parselde yer alıyor.

Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi Çarşı İnşaatı işi ihalesi 22 Nisan 2016 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu'nda (Kezer Yerleşkesi) gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname ve dökümanlar Siirt Ünversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunlu olup, Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılan 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhale dokümanı Üniversitemiz Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00-TL karşılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur.

- Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 10 bin TL + KDV
- İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 10 bin TL TL + KDV (Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup; ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır.)
- Geçici Teminat Miktarı: 107 bin 19,27 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için, nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)
2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim adreslerini belirtmesi.
3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıdı getirmesi.
a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıtları.
4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge.
5 - İmza sirküleri verilmesi (Aslı veya noterden onaylı sureti).
6 - İstekliler adına vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin, vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
7 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3), (4), (5) ve (6) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
8 - Yeterlilik verilme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir.
9 - İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge.
10 - İhale tarihi itibariyle ilgili vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge.
11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun ( Ek-1 Formu ) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu.
12 - Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektup olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır.
13 - İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu.
14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum