Silivri Alibey Mahallesi İmar Planı Askıda

10 Mart 2016
PAYLAŞ
Silivri Alibey Mahallesi İmar Planı Askıda

Silivri Alibey Mahallesi 1571 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 21 Aralık 2015 tarihli plan tadilatı askıya çıktı…

Silivri Alibey Mahallesi 1571 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 21 Aralık 2015 tasdik tarihli nazım imar planı askıya çıktı.

PLAN NOTLARI
1. Plan değişikliği onama sınırı Silivri ilçesi Alibey Mahallesi 1571 ada, 1 parseli kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan “Meslek ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”dır.
3. Meslek ve teknik öğretim tesisi alanı, eğitim tesisleri kullanımına hizmet edecek yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi, konferans salonları vb. fonksiyonlar yer alabilir.
4. Meslek ve teknik öğretim tesisi alanında çekme mesafesi bina blok şekli ve ebadı ile yükseklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir.
5. Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
6. İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
7. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz.
8. Açıklanamayan hususlarda İstabul Otopark Yönetmeliği, Meri imar yönetmeliği ve 5 Mart 2008 onanlı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve yakın çevresi nazım imar planı hükümleri geçerlidir.

İmar planı detayları için tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Silivri Alibey Mahallesi İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap