Şişli Mecidiyeköy Mahallesi İmar Planı Askıda

25 Şubat 2016
PAYLAŞ
Şişli Mecidiyeköy Mahallesi İmar Planı Askıda

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi 1947 ada,80 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/10000'lik planlar yeniden askıya çıktı...

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi 1947 ada,80 parsele ilişkin hazırlanan ve 14 Ekim 2015’te bakanlık tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yeniden askıya çıktı.

25 Şubat 2016’da askıya çıkan Mecidiyeköy imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 25 Mart 2016’da askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1. Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2. Ticaret alanlarında planda verilen yapı çekme mesafelerine uymak koşulu ile E:2.50, Yençok: İstanbul silüet plan kararlarını aşmayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenecektir.
3. Belirlenemeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.

İMAR PLANI DETAYLARI

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Şişli Mecidiyeköy Mahallesi İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap