Stopaj Nedir?

16 Şubat 2016
PAYLAŞ
Stopaj Nedir?

Stopaj nedir sorusunun yanıtını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz. İşte stopaj nedir sorusunun yanıtı…

STOPAJ NEDİR?
Stopaj en basit tanımı ile kaynağından kesilen vergidir. Gelir vergisinde özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde gelir sahibinin eline geçmeden kesilen vergi türüdür.

Stopaj nedir sorusuna bir başka yanıt olarak da şöyle denilebilir; gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

STOPAJ ORANI HESAPLAMA
Gelir Vergisi Yasası'nın 75/4. maddesi hükmü uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak kabul ediliyor. .Bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak kurum bünyesinde aynı yasanın 94/6-b maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutuluyor. Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık anonim şirketlerde yüzde 10, diğerlerinde yüzde 20'dir.
Kira stopaj oranı ise yüzde 20. Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapıyor.

KİRA STOPAJI HESAPLAMA ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ


"Stopaj Nedir?" haberine ait yorum yok

Yorum Yap