Sultanbeyli Sebze ve Meyve Hali Satışa Çıkıyor

İstanbul Sultanbeyli'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

28 Ocak 2016
Sultanbeyli Sebze ve Meyve Hali Satışa Çıkıyor

Sultanbeyli Kubbe Caddesi üzerinde yer alan Sultanbeyli Sebze ve Meyve Hali 18 Şubat'ta satışa çıkıyor...

Sultanbeyli Belediyesi Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi ile Bosna Bulvarı kesişiminde yer alan yaş sebze ve meyve halini satışa çıkarıyor. 8 bin 875,65 metrekare alan üzerine yayılan Sultanbeyli Sebze ve Meyve Hali ihalesi 18 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

Toplam muhammen bedeli 25 milyon 510 bin TL olan Sultanbeyli Sebze ve Meyve Hali ihalesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi, No:4, Sultanbeyli / İSTANBUL adresinde yer alan Sultanbeyli Belediyesi encümen odasında gerçekleşecek. Satışa söz konusu gayrimenkulün geçici teminat bedeli 765 bin 300 lira olarak belirlendi.

İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenen belgeler;

1) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
2) İkametgah belgesi ve tebligat adresi
3) Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
4) Noter tasdikli imza beyannamesi,
5) Savcılık sabıka kaydı evrakı,
6) Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge,
7) Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
8) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
9) İhaleye giriş dosya bedeli (Şartname Bedeli) 500,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenen belgeler;

1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"
3) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
4) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
5) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6) Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge,
7) Şirketin SGK Genel Müdürlüğüne prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir.
8) Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
9) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
10) İhaleye giriş dosya bedeli (Şartname Bedeli) 500,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat