Tavşanlı Belediyesi’den Küçük Sanayi Sitesi’nde Dükkan Karşılığı İhale

12 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Tavşanlı Belediyesi’den Küçük Sanayi Sitesi’nde Dükkan Karşılığı İhale
Tavşanlı Belediye Başkanlığı, Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan binaların yapım işini dükkan karşılığı ihaleye çıkarıyor...

Tavşanlı Belediye Başkanlığı, Kütahya Tavşanlı ilçesi Çukurköy Merkez Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki arsalar üzerinde yapılacak olan binaları dükkan karşığılı ihaleye çıkarıyor.

İHALE DETAYLARI
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Merkez Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde aşağıda yazılı olan
Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlar:
1653 Ada 1 Parsel, 1824 Ada 1 Parsel, 1669 Ada 1 Parsel, 1670 Ada 1 Parsel, 1671 Ada 1 Parsel, 1672 Ada 1 Parsel, 1673 Ada 1 Parsel, 1675 Ada 1 Parsel, 1676 Ada 1 Parsel, 1677 Ada 1 Parsel, 1678 Ada 1 Parsel Arsalar üzerine yapılacak bina inşaatlarının Dükkân karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.
2 - İhale 27.07.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.
3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 2.905.852,20 TL (KDV hariç) + bağımsız bölümlerin üzerine ilave olarak encümence artırım için belirlenen muhammen bedel 10.000,00 TL olup toplam muhammen bedel 2.915.852,20 TL’dir. %3 geçici teminatı 87.500,00 TL, cayma teminatı 10.000,00 TL'dir.
4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir.


"Tavşanlı Belediyesi’den Küçük Sanayi Sitesi’nde Dükkan Karşılığı İhale" haberine ait yorum yok

Yorum Yap