Teşvik Belgeli Binalara KDV İadesi

04 Ekim 2016
PAYLAŞ
Teşvik Belgeli Binalara KDV İadesi
Yatırım teşvik belgesiyle hayata geçirilen bazı binalara KDV iadesi yapılacak. İşte detayları...

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. 4 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre teşvik belgesiyle hayata geçirilen bazı inşaatlara KDV iadesi yapılacak.

Bu kapsamda yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibine iade edilecek. Bu kara 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanacak.

Ayrıca teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılıbaşında başlayacak.

Bakanlar Kurulu sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla ya da topluca 50 milyon TL'ye kadar indirebilecek veya 2 katına kadar arttırabilecek.


"Teşvik Belgeli Binalara KDV İadesi" haberine ait yorum yok

Yorum Yap