TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

08 Şubat 2016
PAYLAŞ
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ana yönetmeliğinin 2 maddesinde değişiklik yapıldı…

Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

8 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği’nin 91. Maddesinin birinci fırkasının e bendindeki ( Şubeye kayıtlı üyelerin on üyeye bir delege (1/10) esasına göre Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeyi seçmek.) “on” ibaresi “yirmi” , 1/10” ibaresi ise “1/20” olarak değiştirildi.

Yine aynı yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki (Şube seçimlerinde, toplam şube üyesinin ondabiri oranında (1/10) belirlenen sayıda asil ve yedek şube delegasyonu seçilir. Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, bu delegasyon içinde değerlendirilir.) “ondabiri” ibaresi “yirmidebiri”, “1/10” ibaresi “1/20” olarak değiştirildi.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik" haberine ait yorum yok

Yorum Yap