Torbalı Belediyesi'nden satılık arsa

Torbalı Belediyesi, Pancar Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale yolu ile satacak.

03 May 2018
Torbalı Belediyesi'nden satılık arsa İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde yer alan 80 bin metrekarelik arsa, yapılacak ihale ile satılacak.

Torbalı Belediyesi tarafından satışı gerçekleşecek arsa için belirlenen bedel 23 milyon 936 bin 529 TL. Öte yandan arsanın ihalesi 15 Mayıs 2018 günü Torbalı Belediyesi'nde yapılacak.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede yüzde 3 geçici teminat bedeli talep ediliyor. İşte Torbalı Belediyesi tarafından söz konusu arsa için yapılan duyuru:

"1- İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Pancar Mahallesi tapunun 300 ada 1 parsel, 301 ada 1 parsel, 303 ada 5 parsel, 305 ada 1 parselde kayıtlı toplam 80.389,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı;
İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.
2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 15/05/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 15/05/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 23.936.529,00 (yirmi üç milyon dokuz yüz otuz altı bin beş yüz yirmi dokuz ) TL’dır. (KDV kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır.) Geçici teminat miktarı % 3 (yüzde üç) olup 718.095,87 (yedi yüz on sekiz bin doksan beş TL seksen yedi KR)’dır.
İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6'sıdır."HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum