Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Bina

Trabzon Ortahisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

11 Mart 2016
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Bina

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar'da 7 katlı binasını satışa çıkarıyor...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan olan Ortahisar Kemerkaya mahallesinde Cumhuriyet Caddesi No:4 adresinde 277 ada 37 nolu parselde kayıt olan binasını satışa çıkarıyor. 490,86 metrekare alan üzerinde yer alan bina 1 bodrum + 1 zemin + 5 katlı olmak üzere toplam 7 katlı olarak yükseliyor.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 24 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 720 bin TL olarak belirlendi. Binanın ihalesi 22 Mart 2016 tarihinde saat 14:30'da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacakların, tekliflerini şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü en geç 14:00’a kadar teslim etmesi gerekiyor. Aynı zamanda iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

bina

İhalaye katılacaklardan istenen belgeler;

GERÇEK KİŞİLER İÇİN
a) İmza sirküsü (aslı)
b) Vekil ise Vekâletname (aslı)
c) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
d) İkametgâh (Nüfus Müdürlüğünden )
e) Tebligat için yasal adres bildirimi
f) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
g) Şartname alındı Makbuzu
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli aslı)
i) Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.(Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise: vekaletname ve vekaletleri iştirak edenin imza sirküleri vermesi,
j) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
k) 2886 sayılı Yasanın 84. madde kapsamında olmadığına dair taahhütname.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN
a) İmza sirküsü (asıl)
b) Tebligat için yasal adres bildirimi
c) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
d) Şartname alındı Makbuzu
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli aslı)
f) Geçici Teminatın Belediye veznesi yatırdığına dair Makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)
g) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. Vekaleten iştirak edenin imza sirküsü,
i) 2886 sayılı Yasanın 84. madde kapsamında olmadığına dair taahhütnameHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum