Türkoğlu Belediyesi'nden Satılık 20 Daire ve İşyeri

02 Eylül 2016
PAYLAŞ
Türkoğlu Belediyesi'nden Satılık 20 Daire ve İşyeri
Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi toplam 20 adet daire ve işyerini satışa çıkardı...

Türkoğlu Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Gaziler ve Beyoğlu mahallesinde bulunan 19 adet daire ve 1 işyerini açık arttırmayla satışa çıkardı.

Gayrimenkullerin ihalesi 26 - 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Türkoğlu Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İhaleye dair şartname Türkoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden 50 TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A - Gerçek kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
B - Tüzel kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
C - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

"Türkoğlu Belediyesi'nden Satılık 20 Daire ve İşyeri" haberine ait yorum yok

Yorum Yap