Tuzla Cami Mahallesi’ne Dev Park Geliyor

İstanbul Tuzla'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

02 Nisan 2016
Tuzla Cami Mahallesi’ne Dev Park Geliyor

Tuzla Belediyesi Cuma mahallesinde park alanı tesisi inşaatını ve işletilmesini ihaleye çıkarıyor...

Tuzla Belediyesi, Cami mahallesi Erhan sokakta park alanı olarak terki yapılan arsa üzerine Park Alanı Tesisi inşa edilmesi ve işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

İhale 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14:00'da Tuzla Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhaleye katılacakların 10 bin TL karşılığında Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ihale şartnamesi almaları gerekiyor.

Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 10 bin 800 TL TL+KDV’dir. Geçici teminat bedeli ise 3 bin 240 TL olarak belirlendi. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 25 (yirmibeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 621 bin 220 TL + KDV üzerinden artırılarak verilecek.

tuzla

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)
B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)
C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,
a. Tüzel kişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,
H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
İ. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",
J. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


REIDIN güven ve fiyat endeksine göre gayrimenkul fiyat artış beklentisi düştü

REIDIN güven ve fiyat endeksine göre gayrimenkul fiyat artış beklentisi düştü

‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi’ ve ‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Bekl

23 Ekim 2017


Konutlar için deprem sigortası çalışmaları başladı

Konutlar için deprem sigortası çalışmaları başladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine tarafından tüm konutların depreme karşı sigortalanması içi

23 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.