Uşak Belediyesi'nden Satılık Arsa

07 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Uşak Belediyesi'nden Satılık Arsa
Uşak Belediyesi, Bölme mevkiinde yer alan arsasını 3 milyon 880 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Uşak Belediyesi, Uşak merkezde yer alan ve imar planında E=1,20 H=12,50 A+LPG alanına isabet eden arsasını satışa çıkarıyor. Muhammen bedel, 3 milyon 880 bin TL olan arsa toplam 12 bin 710 metrekare büyüklüğe sahip.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 31 Mayıs 2016 tarihinde saat 16:00'da Uşak Belediyesi encümen odasında gerçekleşecek.

İhaleye gireceklerden istenen belgeler;

- Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);


1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

"Uşak Belediyesi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap