Üsküdar Belediyesi'nden Burhaniye'de Satılık Arsa

Üsküdar Belediyesi Burhaniye'deki arsasını 18,3 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

25 Temmuz 2016
Üsküdar Belediyesi'nden Burhaniye'de Satılık Arsa Üsküdar Belediyesi Burhaniye'deki arsasını 18,3 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Üsküdar Belediyesi Belediyesi Üsküdar Burhaniye'de yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 737 ada 36 parselde kayıtlı olan arsa bin 466 metrekare arsa alanına sahip.

İmarda konut alanı olarak gözüken arsanın muhammen bedeli 18 milyon 327 bin TL olarak belirlendi. 550 bin TL geçici teminat istenen arsanın ihalesi 4 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak.

İhale saat 10:00'da Üsküdar Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen şartlar

a) Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat
c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat