Üsküdar Belediyesi'nden Çengelköy'de satılık konut

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy'deki 87 konutu ihale yolu ile satacak.

26 November 2018
Üsküdar Belediyesi'nden Çengelköy'de satılık konut Boğazın gözde semtleri arasında yer alan Çengelköy'de Üsküdar Belediyesi tarafından 87 adet konut satışa sunuldu. 12 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulan kat irtifaklı daireler, Çengelköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alıyor.

İHALE ARALIK AYINDA

6 Aralık 2018 günü ihale edilecek proje için belirlenen toplam muhammen bedeli 47 milyon 210 bin 622 TL.
Üsküdar Belediyesi'nden söz konusu ihaleye ilişkin şu açıklama yayınlandı:


"1- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 06/12/2018 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.
2- 87 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00-TL ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca belediyenin web sitesinden şartnamesine ulaşılabilir.
3- İhaleye çıkarılan taşınmazın;
a) Muhammen bedeli: 47.210.622,03 TL
b) Geçici teminat miktarı: 1.420.000,00 TL
4- İhaleye katılabilme şartları
İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 06/12/2018 Perşembe günü saat 09:30'a kadar Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmek mecburiyetindedirler.
a) Adres beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı
b) İkametgah belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge
c) Tücaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişi olması halinde mevuzatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunguğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan ve ihale tarinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İmza sirküleri
e) Teklif mektubu (2886 satyılı yasasının 37. maddesine uygun)
f) Geçici teminat
g) Vekaletname ve imza sirküleri
h) Ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi
5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
6- İstekilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 06/12/2018 saar 09:30'a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
7- Türkiye Radyo ve Televizyon İdaresinin saat ayarı esastır.
8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini karada belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez."HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Villa'de PIAR projesinde satışlar başladı

Villa'de PIAR projesinde satışlar başladı

Silivri'de doğayla iç içe bir yaşam sunan Villa'de PIAR projesinde satış dönemi başladı.

28 October 2020


ABD'de geçtiğimiz ay yeni konut satışları geriledi

ABD'de geçtiğimiz ay yeni konut satışları geriledi

Normalleşme dönemiyle rekor üstüne rekor kıran ABD inşaat sektöründe ilk kez olumsuz sonuç görüldü.

28 October 2020


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum