Üsküdar Bulgurlu İmar Planı Askıya Çıktı

Üsküdar Bulgurlu mahallesi 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alana ilişkin 1/500 ve 1/100 ölçekli imar planı askıya çıktı...

29 Nisan 2016
Üsküdar Bulgurlu İmar Planı Askıya Çıktı Üsküdar Bulgurlu mahallesi 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alana ilişkin 1/500 ve 1/100 ölçekli imar planı askıya çıktı...

Üsküdar İlçesi Bulgurlu mahallesi 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.

18 Mart 1991 Altunizade Planı üzerine yapılan 15 Eylül 2018 tarihli plan tadilatında kısmen "Ağaçlandırılacak alan", kısmen "Yeşil Alan" ve kısmen yol alanında kalan plan değişikliği ile beraber ağaçlandırılacak alan, park alanı, ticaret-konut alanı, özel eğitim alanı, aile sağlık merkezi, cami alanı ve yol alanına çevrildi.

ÜSKÜDAR BULGURLU MAHALLESİ PLANI NOTU

1) Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alandır.
2) Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan ağaçlandırılacak alan, park alanı, ticaret-konut alanı, özel eğitim alanı, aile sağlık merkezi, cami alanı ve yol alanıdır.
3) Ticaret - konut alanında yapılaşma şartları; Emsal 1,50 Yükseklik en çok 8 kat olarak belirlendi.
4) Ticaret – konut alınında; konut, iş merkezi, otel ve diğer konaklama tesisleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gaziona, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs dershane gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilir. Bu işlevlerden bir veya birkaçı oranlaraına bakılmaksızın bir arada kullanılabilir.
5)Yapılaşma şartları, özel eğitim alanında E=1,50 ve Yükseklik en çok 4 kat. Aile sağlığı merkei alanında E=1.00 ve yükselik en çok 4 kat olarak belirlendi.
6) Aile sağlığı merkezi ve cami alanında uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projesine göre yapılacak.
7) İnşaat alanı hesabı net parsel üzerinden yapılacak.
8) Planlama alanında İstanbul Büykşeşehir Belediye Başkanlığının (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü) 31.072013 tarih ve 142762 sayılı yazısında belirtilen husulara göre uygulanacak.
9) İlgili kurum görüşü ve parsel maliklerinin muvafakatı alınarak yapı adaları arasında bağlantı sağlamak amacıyla yaya alt ve üst geçitleri yapılabilir.
10) İhtiyaç duyulması halinde parselin yola cepheli böümlerinde ilgili kurum görüşü alınarak trafo alanı ayrılabilir. Bu alanda vaziyet planına göre ifraz yapılabilir.
11) AYEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
12) Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etdü raporları hazırlanaca ve raporda belirtilen hususlara uyulacak.
13) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacak.
14) Açıklanmayan husularda meri imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği ile konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerli olacak.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


1 yorum

zafer HASBAL

24 Oct 2016, 10:43

Merhaba bu bölgede bulunan 74 ada 5 parsel durumu nedir?


GÜNDEM HABERLERİ


İstanbul Turizm Merkezi Projesine ÇED Raporu İstendi!

İstanbul Turizm Merkezi Projesine ÇED Raporu İstendi!

Ataköy’deki mega yat limanının da yer aldığı İstanbul Turizm Merkezi projesine bilirkişi olumsuz rap

26 Mayıs 2017


Palmaris Botanica Fiyat Listesi!

Palmaris Botanica Fiyat Listesi!

Siyal İnşaat ve Md Group tarafından hayata geçirilen Palmaris Botanica Konya'da yükseliyor...

26 Mayıs 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat