Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi nedir? Vasiyetname tenfizi davası, Vasiyetnamenin tenfizi dilekçe örneği.. Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

05 Mart 2016
Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi nedir? Vasiyetname tenfizi davası, Vasiyetnamenin tenfizi dilekçe örneği.. Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Vasiyetname kişilerin ölümlerinden sonrasında sahip oldukları mallar üzerinde ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere tasarruf işlemleridir.  Vasiyetname ile kişinin ölümünden sonra malın kime kalacağı ve ne şekilde kullanacağı belirtilir.

VASİYETNAMENİN TENFİZİ NEDİR?

Vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin yerine getirilmesi anlamına geliyor.

-Vasiyetnameyi saklayan herkes kişinin ölümünden sonra vasiyetnameyi sulh mahkemesine vermek zorundadır.

-Mahkemeye verildiği günden itibaren en geç 1 ay içinde vasiyetnamenin mahkeme tarafından açılması gerekiyor.

VASİYETNAMENİNİ TENFİZİ

Vasiyetnamenin tenfizi adım adım şöyle oluyor;

-Noterler vasiyetname düzenledikten sonra, bu durumu vasiyet edenin nüfus kütüğüne şerh verilmek üzere ilgili nüfus müdürlüğünü haberdar ediyor. Böylelikle bununla birlikte sulh hakimleri vasiyetnameden haberdar oluyor.

-Sulh mahkemesi vasiyetnamenin bir örneğini noterden istiyor

-Vasiyetnamenin açılacağı gün mirasçılara bildiriliyor.

-Belirtilen gün ve saatte vasiyetname açılıp okunuyor.

-Mirasçılar vasiyetnameye itiraz etmezlerse mahkeme mirasçılara mirasçılık belgesi veriyor.

-Kanun yolları açık ve temyizi kabil olmak üzere verildiğinden bu kararın kesinleşmesi gerekiyor.Tenfizine veya uygulanmasına tabirleri geçmese dahi vasiyetnamenin açılıp okunmuş ve tüm mirasçılar tarafından itiraz edilmemiş veya itiraz edilmiş olsa dahi bu itiraz ve davalar sonuçlanmış olduğu kararda belirtiliyorsa, bu karar bir tenfiz kararıdır ve uygulanabilir.

-Daha sonra vasiyetnameye göre tapuya tescil yapılıyor.

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                      :

VEKİLİ                                     :

DAVALI                        :

KONU                         :Vasiyetnamenin tenfizi talebi hakkındadır.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

1) Vasiyet eden ….   …. Noterliğinden ……… tarih ve …… yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi” ile ……İstanbul ili … ilçesi …….. Caddesinde kain tapunun … Ada, … Pafta, … nolu parseldeki taşınmaz üzerindeki hissesinin tamamını  müvekkilime vasiyet etmiştir. (Ek 1)

 

2) Vasiyet eden, ………. tarihinde vefat etmiştir. (Ek 2)

 

3) Vasiyetname İstanbul... Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin ………. Esas, …… Karar sayılı dosyasında açılıp okunarak kesinleşmiştir. (Ek 3)

 

4) Mirasçılarca vasiyetnamenin iptaline yönelik dava açılmıştır. İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………. Esas sayılı dosyasında, vasiyetin iptali istemi ret edilmiştir. Karar kesinleşmiştir. (Ek 4) Bu durumda vasiyetname kesinlik kazanmış bulunmaktadır.

 

6) Bu nedenle  murisin vasiyetnamesinde belirtmiş olduğu muayyen mal vasiyeti nedeniyle tapu ve resmi dairelerde gerekli işlemeleri yapabilmek için Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği, vasiyetnamenin tenfizi davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER                  : Vasiyetname, Mahkeme Kararları  vs her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER               :Medeni Kanun, HMK ve ilgili mevzuat

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ VAKIALARIN HANGİ DELİLLERLE  İSPAT EDİLECEĞİ HUSUSU:

Dava dilekçemizdeki vakıalar, ………………

tüm dava dosyası ve yasanın öngördüğü her türlü delil ile ispatlanacaktır. 

 

NETİCE VE TALEP :    Yukarıda sayılan nedenlerle; davamızın kabulü ile İstanbul... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……… Esas sayılı ilamı ile açılıp kesinleşmiş olan, İstanbul …. Noterliği’nin ……. tarih ve …… yevmiye sayılı vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimizi  bilvekale bilgilerinize arz ederim. ....2014HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kira Gelir Vergisi’nin son taksitini ödemek için son tarih 31 Temmuz

Kira Gelir Vergisi’nin son taksitini ödemek için son tarih 31 Temmuz

İş yeri ve konutlarından kira geliri elde eden vatandaşlar, “Kira Geliri Vergisi” ikinci taksitini 3

17 Temmuz 2017


Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

2018 yılının Emlak Vergisi Rayiç değerleri tüm iller için yeniden belirlendi.

14 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat