Veraset Beyanı Cezası Ne Kadar?

Veraset beyanı nedir? Veraset beyanı cezası ne kadar? Hepsi ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

07 Ocak 2016
Veraset Beyanı Cezası Ne Kadar?

Veraset beyanı nedir? Veraset beyanı cezası ne kadar? Hepsi ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

Veraset beyanı cezasından önce veraset beyanı nedir sorusuna açıklık getirelim. Veraset beyanı; varislerin mahkeme aracılığı ile kendilerini ispatlamaları sonucunda menkul ve gayrimenkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulanmalarına denir.

VERASET BEYANI VERME SÜRESİ NE KADAR?

Veraset beyanı verme süresi,

-Ölüm Türkiye’de gerçekleşmişse ölüm tarihinden, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde ise 6 ay içinde

-Ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolduğu tarihten itibaren 1 ay içinde verilmesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ölümün gerçekleşmesinden itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödeniyor.

VERASET BEYANI NEREYE VERİLİR?

Veraset beyanı vefat eden kişinin son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriyor. Eğer ölen kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise bu durumda Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriliyor.

VERASET BEYANI CEZASI NE KADAR?

Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin kanunda öngörülen süreler geçtikten sonra verilmesi veya hiç beyanname verilmemesi durumunda ceza kesiliyor. Peki veraset beyanı cezası ne kadar?

-Beyannamenin,  öngörülen beyanname verme süresinin bitiminden itibaren 15 günlük birinci ek süre içinde verilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu’na bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel” in üçüncü sırasındaki ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

-Beyannamenin, 15 günlük birinci ek süre geçtikten sonra, ikinci ek süreye ilişkin idarece herhangi bir tebligat yapılmadan verilmesi durumunda, 20 Haziran 1991 tarihli ve 44671 sayılı 1991/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesinde de açıklandığı üzere ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

-Beyannamenin, idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi durumunda  kanuna bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

-Beyannamenin, idarece tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise, söz konusu usulsüzlük  fiili aynı zamanda re’sen takdiri de gerektirdiğinden, anılan kanuna bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesiliyor. Fakat, Vergi Kanunu’nu 336. madde hükmü göz önünde bulunduruluyor.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Beyanname Vermeme Cezası 2016

Beyanname Vermeme Cezası 2016

Beyanname vermeme cezası 2016 ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde görebilirsiniz...

11 Nisan 2016


Yeni Borçlar Kanunu Kira Artış Oranı

Yeni Borçlar Kanunu Kira Artış Oranı

Yeni Borçlar Kanunu ile kira artışı oranı yeniden düzenlendi. İşte Yeni Borçlar Kanunu kira artışı h

06 Nisan 2016


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat