Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne Yeni Düzenleme

28 Ocak 2016
PAYLAŞ
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne Yeni Düzenleme

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 3 maddesi (t) bendi ve 15 maddesi 4 fıkrasına yeni düzenleme getirildi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı denetiminde çalışan komisyon, kuruluş ve görev alacakların niteliklerini belirleyen ve yapılara sertifika verilmesini öngören Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'ne yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (t) bendi "Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında kontrol elemanları ile birlikte veya bu Yönetmelikle sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda kontrol elemanı yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri” olarak değiştirildi.

Yine aynı yönetmeliğin 15 maddesi 4 fıkrası Yardımcı kontrol elemanı: Yardımcı kontrol elemanı, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3b (dâhil) grubuna kadar olan ve inşaat alanı 15.000 m2’yi geçmeyen bir yapının denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim kuruluşunda kontrol elemanı yerine görevlendirilir. Yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildiği yapılarda denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile birlikte müteselsilen sorumludur. Denetim yetkisi sınırları, inşaat alanı itibarı ile aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

yapı denetimiolarak değiştirildi.


"Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne Yeni Düzenleme" haberine ait yorum yok

Yorum Yap